గాలి ద్వారా కూడా కరోనా …

 

కరోనా సోకిన వారి నుంచి వెలువడే నీటి తుంపర్లు, రేణువులు, పొగమాదిరిగా గాలిలో కలిసి ఉంటాయని యూఎస్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ డిసీజ్‌ కంట్రోల్‌ అండ్‌ ప్రివెన్షన్‌(సీడీసీ) తెలిపింది. గాలిలో ఉన్న కరోనా వైరస్‌ నాలుగ్గంటల తర్వాత కూడా వ్యాప్తి చెందవచ్చునని తెలియజేసింది. తుంపర్లలో ఉన్న వైరస్‌ కొన్ని సెకన్ల నుంచి, గంటల వరకు గాలిలో ఉంటుందని, రెండు మీటర్లకు దూరం వరకు ప్రయాణం చేయగలుగు తుందని, తక్కువ వెలుతురు ఉన్న చోట గాలి ద్వారా ఈ వైరస్‌ వ్యాప్తి చెందుతుందని తెలిపారు. వెలుతురు తక్కువ వున్న ప్రాంతంలో ఆరడు గులకుపైగా దూరం పాటించినప్పటికీ కరోనా ఇతరులకు వ్యాప్తి చెందినట్లు ఆధారాలున్నాయని సీడీసీ తెలిపింది. అందుకే ఆరడుగుల సామాజిక దూరం నియమం పెట్టారని సీడీసీ తెలిపింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *