వంటిల్లు

డ్రై చిల్లీ ఎగ్‌

  పచ్చిమిర్చి, ఉడికించిన 8 గుడ్లను చిన్న ముక్కుగా తరిగి, దానిలో పెప్పర్‌, సాల్ట్‌, టేస్టింగ్‌ సాల్ట్‌, సోయాబీన్‌సాస్‌, కార్న్‌ఫ్లోర్‌,…

డ్రై చిల్లీ ఎగ్‌ తయారీ

  పచ్చిమిర్చి, ఉడికించిన గుడ్లను చిన్న ముక్కుగా తరిగి, దానిలో పెప్పర్‌, సాల్ట్‌, టేస్టింగ్‌ సాల్ట్‌, సోయాబీన్‌సాస్‌, కార్న్‌ఫ్లోర్‌, మైదా…