స్థానికం

సంచయిత మరో సంచలన నిర్ణయం

ఇప్పటికే పలు నిర్ణయాలతో వివాదాకు కేంద్ర బిందువుగా మారిన మాన్సస్‌ చైర్మన్‌ సంచయిత మరో వివాదానికి తెరలేపినట్లుగా కనిపిస్తుంది. అదిమేటిటంటే…