తాజా వార్తలు

కొత్తజిల్లాలో యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు వినతి

ఆదిలాబాద్: కొత్తగా ఏర్పాటు కానున్న నిర్మల్‌ జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని విశ్వవిద్యాలయ సాధన కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్‌…