స్థానికం

వ్యాక్సిన్‌ రెడీ అయిపోతుందా ?

  ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా రక్కసి నుంచి రక్షించడానికి శాస్త్రవేత్తలు అనేక పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. వాటిలో కొన్ని ప్రయోగాలు చివరిదశలో…