ఉచిత ఇసుక .. ఎక్కడైనా డబ్బు వసూలు చేస్తే పీడీ యాక్టు పెట్టండి: చంద్రబాబు ఆదేశాలు

ఉచిత ఇసుక .. ఎక్కడైనా డబ్బు వసూలు చేస్తే పీడీ యాక్టు పెట్టండి: చంద్రబాబు ఆదేశాలు

ఉచిత ఇసుక విధానం సమర్థంగా అమలయ్యేలా కలెక్టర్లు దృష్టి పెట్టాలని, ఎక్కడైనా డబ్బు వసూలు చేస్తే పీడీ యాక్టు పెట్టాలని…