ఎన్నికల బహిష్కరణ పిలుపుతో మావోయిస్టులు ఏమీ సాధించలేరు: ప్రజా గాయకుడు గద్దర్

ఎన్నికల బహిష్కరణ పిలుపుతో మావోయిస్టులు ఏమీ సాధించలేరు: ప్రజా గాయకుడు గద్దర్

  ఎన్నికల బహిష్కరణ పిలుపుతో మావోయిస్టులు ఏమీ సాధించలేరని ప్రజా గాయకుడు గద్దర్ అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం అసువులు…