జె.వి.సోమయాజులు 13వ వర్థంతి నేడు

పాత్రకు ప్రాణం పోసిన ‘శంకరశాస్త్రి’… జె.వి.సోమయాజులు 13వ వర్థంతి నేడు

శంకరాభరణం శంకరశాస్త్రిగా ప్రపంచానికి తెలిసిన నటుడు జె.వి.సోమయాజులు. సినిమాలకు రాక ముందు రంగస్థల కళాకారుడుగా రాణించారు. తన బతుకు బండి…