నంబర్‌వన్‌ బెల్లానికి రికార్డు స్థాయిలో ధరలు

నంబర్‌వన్‌ బెల్లానికి రికార్డు స్థాయిలో ధరలు

అనకాపల్లిటౌన్‌, ఫీచర్స్‌ ఇండియా: స్థానిక ఎన్టీఆర్‌ మార్కెట్‌యార్డులో మం గళ వారం నంబర్‌వన్‌ రకం బెల్లానికి రికారు ్డస్థాయిలో ధర…