500 మంది నిరుద్యోగుల నుంచి 5

2,500 మంది నిరుద్యోగుల నుంచి 5,500 రూపాయలు వసూలు చేసిన కంపెనీ

గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ కు చెందిన గోటీజ్ అనే కంపెనీ సరికొత్త మోసానికి తెరతీసింది. విజయవాడలోని గాయత్రి నగర్ లో…