ఈవీఎం, వీవీ ప్యాట్లు రాండమేజేషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తి

Features India