తుపాన్‌ ప్రభావం ఉండే మండల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్‌ సవిూక్ష

Features India