పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 21.5 మి.మీ. వర్షపాతం

Features India