సింహాద్రి ఎన్టీపీసీ పీఆర్వోగా మల్లయ్య

Features India