గాజువాక టీడీపీ అభ్యర్ధిగా పల్లా నామినేషన్‌

Features India