పవన్‌కు ఓటు వేస్తే చంద్రబాబుకు ఓటు వేసినట్టే.

Features India