రుచికరమైన ఎగ్‌ పికిల్‌ తయారీ

 

కావసినవి: కోడిగుడ్లు ` 16, నూనె ` 800 గ్రా, అ్లం ` అరకేజీ, నిమ్మకాయు ` 32, ధనియాు ` 100 గ్రా, యాకు ` 100 గ్రా, మసాలా దినుసు ` కొద్దిగా, గసగసాు ` అరకిలో, ఎండుకొబ్బరి ` 3 చిప్పు, వంగాు ` 10 గ్రా, ఆవాు ` 100 గ్రా, మెంతు ` 100 గ్రా.
తయారుచేయు విధానం: ముందుగా ఎగ్స్‌ ఉడకబెట్టి పై పెంకు ఒలిచి ముక్కు కోసి వుంచుకోవాలి. తర్వాత మిగిలినవన్నీ పచ్చివి నూరుకోవాలి. ఎండువి పొడి కొట్టుకోవాలి. బాండీలో నూనె పోసి కాగాక ఎగ్స్‌ వేయాలి. మొత్తం నూరుకున్నవన్నీ ఇందులో కలిపేయాలి. అటు తర్వాత ఆవపిండి, మెంతిపిండి, పసుపు, కారం, నిమ్మకాయ రసం యివన్నీ కుపుకోవాలి. అన్నీ వేసి బాగా కపాలి. బాగా మగ్గనీయకుండా గ్రేవీ వు,చుకొని దింపేయాలి. దింపే ముం టేస్ట్‌ చూసుకొని ఎవరికి ఎలా కావాలో అలా మార్చుకోవచ్చు. చివరిగా అన్నీ బాగా కలిశాక జాడీలో పెట్టుకుంటే కమ్మని వాసనతో ఎన్నాళ్లయినా నిువ వుంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *