సంబరంగా బండార్లమ్మకు పసుపు కుంకుమలు

001

రణస్ధలం, ఫీచర్స్‌ ఇండియా: రణస్ధలం, జెఆర్‌ పురం పంచాయితీ పరిధిలో పైడితల్లి, అసిరితల్లి పెద్ద పండగలను మే7, 8, 9, 10 తేదీలలో నిర్వ హిస్తున్నట్లు ఇరు పంచాయితీ గ్రామ పెద్దలు తెలి పారు. 13సం||లకు ఒకసారి జరుపుకొనే ఈ గ్రామ దేవతలు పండుగలను చుట్టాలు బంధువు లకు చెప్పుకొని జరుపుకుంటారు. ఇందులో భాగంగా గ్రామ దేవతైన బండార్లమ్మకు మంగళ వారం అధిక సంఖ్యలో మహిళలు ముర్రాటలు భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించుకొన్నారు. ఇంటింటా వేపా కులు, మామిడి తోరణాలను గుమ్మాలకు కడుతూ పండుగకు భక్తజనం శ్రీకారం చుట్టారు. గ్రామంపై పైడితల్లి, అసిరితల్లి అమ్మవార్లు చల్లని దీవెనలు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *