సినిమా

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌తో ఆడుకున్న లాన్స్‌ క్లూసెనర్‌

లాన్స్‌ క్లూసెనర్‌… దక్షిణ ఆఫ్రికాకు చెందిన క్రికెట్‌ ఆటగాడు, ముఖ్యంగా అతను ఒక అల్‌ రౌండర్‌. ఎదుర్కొనగలిగిన బ్యాటింగ్‌, ఫాస్ట్‌…