అంతర్జాతీయం

కొద్ది రోజుల్లోనే ఇండియాకు మరో వ్యాక్సిన్‌

  త్వరలోనే ఇండియాకు మరో వ్యాక్సిన్‌ రానుంది. రష్యా అభివృద్ధి చేసిన కరోనా వ్యాక్సిన్‌ ‘స్పుత్నిక్‌ వి’ తొలి బ్యాచ్‌…