అంతర్జాతీయం

సముద్ర కెరటాల నుంచి కరెంట్‌

    ఆంధ్రరాష్ట్రానికి ప్రకృతిపరంగా వచ్చిన గొప్పవరం సముద్రతీరం. వేల కిలోమీటర్ల సముద్రతీరం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుండడంతో వేలాది…