ఆటలు

తల్లి, భార్య హత్య కేసు .. భారత మాజీ అథ్లెట్‌ అరెస్టు

కన్నతల్లిని, కట్టుకున్న ఆలిని హత్య చేసిన భారత దేశ మాజీ అథ్లెట్‌ను అమెరికాలో పోలీసు అరెస్టు చేశారు. డెల్వార్‌ కౌంటీలో…