స్థానికం

ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థకు దర్పణం ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయం

సమాజ సేవే లక్ష్యం  వీసీ ఆచార్య జి.నాగేశ్వర రావు ఆంధ్రాయూనివర్శిటీ-ఫీచర్స్‌ ఇండియా: ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థకు దర్పణంగా ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయం నిలుస్తుందని…